Citat: Christina Kjelsmark, Kunstner

"Sannes malerier er lige så farvestrålende og positivt udstrålende som hun er som kvinde og menneske og man bliver glad i begges nærvær. Faktisk har vi på online kunstskolen ArtAcademy.dk, brugt Sanne som inspiration og medunderviser til en af vores mange månedsopgaver" .

AI-værktøj til kreativ udfoldelse

AI Human hearts in winter hibernation
AI Human hearts in winter hibernation

Det at anvende AI som et kreativt værktøj til kunstnerisk skabelse, er et supplement til inspiration og eksperimentering, For mig har det været en metode til at udvikle og udforske nye stilarter, teknikker og muligheder. Men det at bruge AI værktøj til kunstnerisk skabelse, erstatter ikke den menneskelige kreativitet og forståelse. Det rejser spørgsmål omkring æstetik, autenticitet og kunstnerisk intention. Hvordan påvirker det forståelse af kunst. Som kunstner vil jeg dog altid have kontrollen over det endelige kunstværk skabt med AI.


Billedet ovenover er skabt med en "prompt" - som er en tekst jeg laver til at beskrive det jeg ønsker bearbejdet med AI værktøjet: "But I am marked by the darkness, we all are. Human hearts in winter hibernation in this time, my exhaustion is invited, my exhaustion over the darkness it is invited all the time by trust"